اطلاعیه

 

زمین شناسی زیست محیطی


 
تاریخچه گروه زمین شناسی زیست محیطی
گروه زمین شناسی زیست محیطی در سال 1383 در مدیریت زمین شناسی مهندسی مخاطرات و زیست محیطی با تعداد هفت کارشناس و یک تکنسین فعالیت خود را در زمینه بررسی آلودگی با منشا زمین شناختی و مخاطرات آتشفشانها آغاز نموده و تا کنون در زمینه تهیه نقشه های زمین شناسی زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین و سایر آلاینده ها و مخاطرات آتشفشانها فعالیت داشته است.
 
تعریف تخصص علمی گروه زمین شناسی زیست محیطی
زمین‌شناسی زیست‌محیطی یکی از شاخه‌های کاربردی علوم زمین است که پل ارتباطی بین زمین‌شناسی و محیط (بیوسفر، لیتوسفر، هیدروسفر و اتمسفر) می‌باشد. این علم به مطالعه و بررسی تأثیر مخاطرات زمین‌شناختی بر سلامت انسان و محیط زیست، افزایش بهره‌وری انسان از محیط کره خاکی با حداقل ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، شناخت آلودگی‌های زیست‌محیطی با منشأ زمین‌شناسی و آثار فعالیت‌های انسانی بر روی زمین با ارائه راهکارهایی جهت به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از آنها می‌پردازد.
 
مهمترین کاربرد و اهمیت این تخصص در دنیا
  • ارزیابی کاربری زمین با در نظر گرفتن موضوع کاربرد بهینه آن
  • ارزیابی تغییرات جهانی اقلیم های آب و هوایی و اثر آن بر محیط زیست
  • بررسی منشا و چگونگی انتشار آلودگی منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
  • بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری
  • بررسی آلودگی و چگونگی تمرکز مواد آلاینده در منابع خاک
  • بررسی تاثیر مخاطرات آتشفشانها بر محیط زیست
  • شناسایی مناطق مناسب زمین شناسی برای دفن مواد زاید