نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  لزوم رسیدگی به وضعیت و آثار زمین شناسی زیست محیطی معادن در روند توسعه پایدار
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در خاک و رسوبات پهنه‌ی جنوب باختر بِِِیجار و دیواندره
...
تاریخ نشر : بهمن 1394
  گزارش زمین‌شناسی زیست‌محیطی دشت مایان(جنوب‌باختر تبریز)
...
تاریخ نشر : بهمن 1394
  بررسی های زمین شناسی زیست محیطی در منطقه قروه-بیجار-گزارش مقدماتی
...
تاریخ نشر : شهریور 1386
  گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و تمرکز فلزات سنگین در چشمه های تعدادی از روستاهای غرب شهر بیجار در استان کردستان
...
تاریخ نشر : تیر 1380