سوال مطرح شده :
موضوع :  روش تعيين سولفات اب با کلريد باريم
توضیحات :  روش تعيين سولفات اب با کلريد باريم
نام کاربر :  جليل
پست الکترونیکی :  jalil.taghizadeh@gmail.com
تاریخ درج :  شنبه 13 خرداد 1385  1:4
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  روش تعيين سولفات آب
توضیحات :  با سلام: سولفات آب از سه روش ۱-گراويمترى ۲- نفلومترى ۳- يون کروماتوگرافى سنجيده مى شود. در روش گراويمترى از کلريد باريوم استفاده مى شود. در اين روش براى حذف سيليکاتهاى موجود در آب بايستى نمونه را تبخير کرد تا خشک شود‌؛سپس به باقيمانده تبخير ۵ ميلى ليتر اسيد کلريدريک ۱۲۵/۱ گرم در ميلى ليتر اضافه کرده تا نقطه جوش حرارت دهيد و دوباره ۵ ميلى ليتر از اسيد کلريدريک ۱۲۵/۱ به آن اضافه کنيدو حجم محلول را تا ۵۰ ميلى ليتر رقيق کنيد. مخلوط را صاف کرده و صافى را با اسيد کلريدريک ۱: ۵۰ بشوييد. اگر در نمونه سولفيت موجود است قبل از اضافه کردن اسيد طبق روش تعيين سولفيت مقدار يونهاى اس او سه ظرفيتى دو بار منفى را اندازه گیری نمایید و یادداشت کنید تا از مقدار بدست آمده برای اس او چهار ظرفیتی دو بار منفی کسر شود. وسایل و معرف های مورد نیاز: ترازوی ۱/۰ میلی گرم ظرف کوارتزی کروزه چینی یا پلاتینی صافی شیشه ای یا چینی اسید کلریدریک ۱۲۵/۱ گرم در میلی لیتر محلول نیترات نقره تقریبا ۱/۰ مول محلول کلرید باریم: ۱۰ گرم دو آبه و کلرید باریم دو ظرفیتی را با ۹۰ میلی لیتر آب مقطر مخلوط کنید یک میلی لیتر از این محلول تقریبا ۴۰ میلی گرم یون سولفات چهار ظرفیتی دو بار منفی رسوب می دهد. روش کار: حجم نمونه آب برای این آزمایش باید اندازه مشخصی باشد؛ اگر مقدار سولفات آب بین ۱۰ تا ۵۰۰ میلی گرم باشد حجم بیشتری از آب را باید تا ۴۰۰ میلی لیتر کاهش داد و یا در غلظت های پایین یونهای سولفات حجم بیشتری از آب را تا ۱۰۰ میلی لیتر کاهش داد. به هر صورت آب نمونه را در بشر ریخته و توسط اسید کلریدریک اسیدی کنید تا رسوب های احتمالی کاملا حل شود (به ازای هر ۱۰۰ میلی لیتر محلول یک میلی لیتر اسید اضافه شود) اگر باز هم رسوبی موجود بود (مثل اسید سیلسیلیک) یا مواد دیگری بصورت نامحلول باقی مانده بودند؛ محلول را قبل از رسوب گیری صاف کنید و صافی را با آب مقطر خالص بشویید. محلول صاف شده را تا نقطه جوش حرارت داده و به آن اضافه بر لزوم محلول کلرید باریوم داغ اضافه کنید تا رسوب سولفات باریم کامل شود. درب بشر را با شیشه ساعت بپوشانید و بگذارید یک شب بماند آنگاه بدون بهم زدن رسوب و محلول آن را روی کاغذ صافی واتمن شماره ۴۲ یا صافی چینی ریز صاف کنید و صافی را با آب مقطر داغ بشویید تا آب صاف شده عاری از یون کلر گردد (تست کلر با نیترات نقره انجام شود) حال رسوب را به روش وزنی در کوره ۸۰۰ درجه سانتیگراد وزن کنید و طبق رابطه زیر مقدار سولفات را محاسبه نمایید. حجم نمونه / ۴۱۱.۵ * میلی گرم سولفات باریم=میلی گرم در لیتر یون چهار ظرفیتی دو بار منفی سولفات
نام کاربر :  کمان
تاریخ درج :  شنبه 24 شهریور 1386  6:16
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image