سوال مطرح شده :
موضوع :  سوال
توضیحات :  اطلاعاتى در مورد کاربردديرينه شناسى در زمين شناسى محيط زيست مى خواهم
نام کاربر :  تهمينه-خ
تاریخ درج :  شنبه 27 خرداد 1385  2:14
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  کاربرد ديرينه شناسى
توضیحات : 
محققان با بررسى هاگهاى فسيل شده قارچها و کپکهايى که درمدفوع پستانداران بزرگ زندگى مى کنند موفق شده اند براى نخستين بار شواهد قاطعى ازتاثير مخرب ورود آدمى به جزيره ماداگاسکار در2000سال پيش به دست آورند. پژوهشگران ازديرباز دربخشهاى مختلفى ازکره زمين ازجمله آفريقا، استراليا و آمريکاى شمالى به وجود رابطه ميان ورود آدمى و ازبين رفتن پستانداران بزرگ توجه کرده بودند، اما نکته اى که تحقيق آن دشوار بود آن بود که آيا اين جانداران به واسطه فعاليتهاى آدميان نابود شده اند يا به دليل ابتلا به امراض.
   گروهى ازدانشمندان دانشگاه نيويورک با بررسى فسيلهاى برجاى مانده ازنوعى قارچ و کپک در جزيره ماداگاسکار به اين نتيجه رسيده اند که اين نوع قارچها و کپکها تاسال 200ميلادى درسرتاسر جزيره يافت مى شدند، اما پس از آن ردى ازآنها دردست نيست. اين تاريخ با زمان انقراض بسيارى از پستانداران بزرگ اين جزيره کاملا مطابقت دارد.
   همچنين آتش زدن جنگلهاى پرپشت جزيره ماداگاسکار، و شکار جانداران سبب انقراض نسل پرندگان و جانوران جزيره شده است. شواهد موجود ازپوسته تخمهاى فسيل شده اين پرندگان نيز حکايت از آتش افروزى گسترده اجداد اوليه آدمى دراين نواحى دارد.
تاریخ درج :  شنبه 27 خرداد 1385  2:47
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image