سوال مطرح شده :
موضوع :  سوال.
توضیحات : 

منابع کارشناسى ارشد زمين شناسى زيست محيطى مى خواهم

تاریخ درج :  شنبه 1 مهر 1385  1:1
 تعداد کل پاسخهای موجود : 3
پاسخ شماره 1
موضوع :  منابع زمين شناسى محيط زيست
توضیحات :  ۱-ژئوشيمى-ضريب(۳) ۲-زمين شناسى اقتصادى-ضريب(۲) ۳-رسوب شناسى-ضريب(۲) ۴-زبان عمومى و تخصصى(۲) ۵-آبهاى زيرزمينى(۱)
نام کاربر :  احمد بسکابادى
پست الکترونیکی :  hmdbskbd@yahoo.com
تاریخ درج :  شنبه 30 دى 1385  0:27
پاسخ شماره 2
موضوع :  پاسخ به سوال
توضیحات :      ۱--ژئوشيمى-ضريب(۳)-۲-زمينناسى اقتصادى (۲)-۳-زبان اختصاصى (۲)۴-رسوب(۲)-۵-هیدروژئولوژی(۱)
نام کاربر :  رامین هادوی .دانشجوی زمین شناسی زیت محیطی
تاریخ درج :  شنبه 30 دى 1385  0:25
پاسخ شماره 3
موضوع :  پاسخ به سوال
توضیحات :  ۱--ژئوشيمى-ضريب(۳)-۲-زمينناسى اقتصادى (۲)-۳-زبان اختصاصى (۲)۴-رسوب(۲)
نام کاربر :  مصطفى ناظرى
پست الکترونیکی :  nazeri.mostafa@yahoo.com
تاریخ درج :  سه شنبه 4 مهر 1385  3:18
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image