سوال مطرح شده :
موضوع :  آثار زيست محيطى نامطلوب زغال سنگ کدامند؟
توضیحات :  آثار زيست محيطى نامطلوب زغال سنگ کدامند؟
نام کاربر :  نگار
پست الکترونیکی :  neghar_20@yahoo.com
تاریخ درج :  چهارشنبه 30 خرداد 1386  2:7
 تعداد کل پاسخهای موجود : 2
پاسخ شماره 1
موضوع :  تأثیرات زیست محیطی زغال سنگ و معدنکاری زغال سنگ
توضیحات :  از جمله مضررات زغال سنگ و معدن کاری زغال سنگ بر محیط زیست می توان به موارد زیر اشاره نمود : *فرونشست= در اثر استخراج زیرزمینی مواد معدنی *تغییر توپوگرافی = • تغییر مسیر رودخانه *ناپایداری شیب ها = 1. افزایش زاویه شیب دامنه دراثرساخت جاده برای دستیابی به معدن و حمل - 2. افزایش فشار آب بین منفذی در مواد قرار گرفته بر روی شیب بخصوص درطول سطح لغزش احتمالی- از بین بردن گیاهان و قطع درختان جنگلی در اثر فعالیت های معدنکاری و ساختن تأسیسات *ایجاد غبار= بیماری هایی همچون :سیلیکوسیس، ریه سیاه یا آنتراکوز، پنوموکوس های کارگران معادن زغال سنگ (CWP) ، سندرم بالکان،نیستاگموس(چشمی) و سرطان معده *آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی = عناصر سمس موجود در زغال سنگ همچون کادمیوم، جیوه، سلنیوم و ....- تولید زهاب اسیدی و بالا بردن اسیدیته خاک ها *ایجاد آلودگی بر اثر عملیات زغال شویی *رادیواکتیویته زغال و ایجاد غبار و خاکستر رادیواکتیو *تولید گاز های سمی و اشتعال پذیر= SOX ها و CO2 و متان
نام کاربر :  ناصر
پست الکترونیکی :  nassery@gmail.com
تاریخ درج :  شنبه 22 مرداد 1390  3:53
پاسخ شماره 2
موضوع :  زيست محيطى
توضیحات :  1- توليد خاکستر 2- آلودگى هوا رها شدن عناصر سمى به محيط 3- توليد CO2 که جز گازهاى گلخانه اى بوده وبر گرم شدن زمين تاثير دارد.
تاریخ درج :  چهارشنبه 30 خرداد 1386  2:23
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image