سوال مطرح شده :
موضوع :  سرب
توضیحات :  تاثيرسرب بر روى محيط زيست انسان چیست؟
نام کاربر :  معروف
تاریخ درج :  سه شنبه 5 تیر 1386  4:9
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  سرب
توضیحات : 

سرب به طور عمده همراه با کلسيم واسترانيتوم در استخوان ها تجمع حاصل کرده ودر بلوغ طبيعى در مغز استخوان دخالت مى کند همچنين از ستنز هموگلوبين در سلول ها جلوگيرى به عمل مى آورد .ورود آن در بدن بافت ها واندام هاى نرم بدن نظير جگر ،کليه ها ولوزالمعده را تحت تاثير قرار مى دهد دوست گرامى شما مى توانيد جهت دريافت اطلاعات کامل تر به گزارش مربوطه که در آدرس زير موجود است مراجعه فرماييد


http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=01-02-05-02-07


 

تاریخ درج :  سه شنبه 5 تیر 1386  4:45
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image