سوال مطرح شده :
موضوع :  کمبود کروم ومس چه تاثيرى بر انسان دارد ؟
توضیحات :  کمبود کروم ومس چه تاثيرى بر انسان دارد ؟
تاریخ درج :  یکشنبه 17 تیر 1386  3:41
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضیحات :  کمبود کروم در حيوانات وانسان ناهنجارى هايى را در دستگاه عصبى به وجود مى آورد.کمبود مس در بدن باعث افزايش خطرات بيمارى هاى قلب وعروق مى شود .کروم ومس هر دو عناصرى هستند که کمبود آنها به بيمارى هاى قلب وعروق منجر مى شود.
تاریخ درج :  یکشنبه 17 تیر 1386  4:7
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image